РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Караченцев Головний редактор Караченцев
Юрій Іванович
Д. мед. н., проф., директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» (ІПЕП), м. Харків
Кравчун Заст. головного редактора Кравчун
Нона Олександрівна
Д. мед. н., проф., заст. директора з наукової роботи ДУ ІПЕП, м. Харків
Полторак Заст. головного редактора Полторак
Вікторія Віталіївна
Д. мед. н., проф., зав. відділом експериментальної ендокринології, зав. лабораторії патофізіології і медгенетики ДУ ІПЕП, м. Харків
Козаков Заст. головного редактора Козаков
Олександр Вікторович
К. мед. н., доцент, заст. директора з науково-організаційної роботи ДУ ІПЕП, м. Харків
Відповідальний секретар Селюкова
Наталія Юріївна
К. б. н., зав. відділом наукової інформації та патентно-ліцензійної роботи ДУ ІПЕП, м. Харків
Редактор матеріалів з клінічної ендокринології Романова
Ірина Петрівна
К. м. н., зав. 1-м ендокринологічним відділенням клініки ДУ ІПЕП, м.Харків
Редактор матеріалів з експериментальної ендокринології Лещенко
Жанна Анатолієвна
К. б. н., ст. наук. співробітник лабораторії патофізіології і медгенетики ДУ ІПЕП, м. Харків

Атраментова
Любов Олексіївна
Д. б. н., проф., професор кафедри генетики та цитології Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна (ХНУ), м.Харків
Білецька
Ольга Михайлівна
Д. мед. н., проф., професор кафедри ендокринології Харківської медичної академії післядипломної освіти, м.Харків
Божков
Анатолій Іванович
Д. б. н., проф., директор НДІ біології ХНУ ім.В.Н.Каразіна, м. Харків
Бондаренко
Володимир Олександрович
Д. мед. н., проф., зав. відділенням патології статевих залоз ДУ ІПЕП, м. Харків
Будрейко
Олена Анатолієвна
Д. мед. н., зав. відділенням ендокринології ДУ ІОЗДП, м.Харків
Гончарова
Ольга Аркадієвна
Д. мед. н.,проф., професор кафедри ендокринології та дитячої ендокринології ХМАПО, м.Харків
Горбенко
Наталія Іванівна
Д. б. н., проф., зав. лабораторії біохімічних досліджень ДУ ІПЕП, м.Харків
Горшунська
Мар'яна Юрієвна
Д. мед. н., доцент кафедри ендокринології та дитячої ендокринології ХМАПО, м.Харків
Ларін
Олександр Сергіїович
Д. мед. н., проф., директор НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин, м.Київ
Ліпсон
Вікторія Вікторівна
Д. мед. н., проф., зав. лабораторії синтезу антидіабетичних сполук,ДУ ІПЕП м.Харків
Малова
Наталія Георгіївна
Д. б. н., ст. наук. співроб., зав. лаб. фармакології ДУ ІПЕП, м.Харків
Микитюк
Мирослава Ростиславівна
Д. м. н., доцент кафедри ендокринології та дитячої ендокринології ХМАПО, м.Харків
Сергієнко
Лоріана Юріївна
Д. мед. н., проф., зав. лаб. патогістології ДУ ІПЕП, м.Харків
Сергієнко
Олександр Олексійович
Д. мед .н., проф., зав. кафедри ендокринології Національного медичного університету ім. Данила Галицького, м.Львів
Тронько
Микола Дмитрович
Д. мед. н., проф., академік НАМН України, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м.Київ
Хазієв
Вадим Віталійович
Д. мед. н., ст. наук. співроб. хірургічного відділення ДУ ІПЕП, м.Харків
Хижняк
Оксана Олегівна
Д. мед. н., проф., зав. відділенням вікової ендокринології ДУ ІПЕП,
м.Харків
Тихонова
Тетяна Михайлівна
Д. мед. н., ст. наук. співроб. відділу вікової ендокринології ДУ ІПЕП,
м.Харків