«ПРОБЛЕМИ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ»

ISSN 2227-4782; eISSN 2518-1432

Щоквартальний науково-практичний журнал

Заснований у 2002 році

Засновники: Національна академія медичних наук України;  ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 5851 від 11.02.2002

Передплатний індекс 06725

Програмні цілі: ознайомлення читачів з найважливішими здобутками фундаментальної та прикладної ендокринології; сприяння розробці та впровадженню в практику нових пріоритетних методів профілактики, діагностики та лікування ендокринопатій.  

Категорія читачів – лікарі, науковці, викладачі та студенти медичних  вузів.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “А”). Наказ МОЗ України від 18.12. 2019 р. № 1412.

Індексується в  міжнародних базах (Scopus, Index Copernicus, UlrichsWEB, Google Scholar, Crossref).

Відкритий доступ: Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Abbreviated key title – Problemi Endocrinnoi Patologii

Адреса редакції:

Вул. Алчевських, 10, м. Харків, 61002

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України».

Тел. (057) 700-45-39

E-mail: journal@ipep.com.ua