(1)
Tyzhnenko, T.; Misiura, K.; Kravchun, N.; Gorshunska, M.; Pochernyaev, A.; Krasova, N.; Gladkih, A.; Leshchenko, Z.; Fedorova, G.; Plohotnichenko, O.; Hromakovska, O.; Kolesnikova, A.; Jansen, E.; Karachentsev, Y.; Poltorak, V. INVESTIGATION OF 2548G>A LEPTINE GENE POLYMORPHIC VARIANT IMPACT ON RISK OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS . PEP 2022, 79, 42-52.