Zhurakivska, O., Zherdova, N., Oliinyk, R., Pobigun, N., Kostitska, I., Zhurakivskyi, V., Miskiv, V., Tkachuk, Y., Antymys, O., Sahan, N., & Kniazevych-Chorna, T. (2021). EVIDENCE OF APOPTOSIS IN PARVOCELLULAR NUCLEI OF HYPOTHALAMUS IN DIABETES MELLITUS. Problems of Endocrine Pathology, 78(4), 94-103. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2021.4.13