TYZHNENKO, T.; MISIURA, K.; KRAVCHUN, N.; GORSHUNSKA, M.; POCHERNYAEV, A.; KRASOVA, N.; GLADKIH, A.; LESHCHENKO, Z.; FEDOROVA, G.; PLOHOTNICHENKO, O.; HROMAKOVSKA, O.; KOLESNIKOVA, A.; JANSEN, E.; KARACHENTSEV, Y.; POLTORAK, V. INVESTIGATION OF 2548G>A LEPTINE GENE POLYMORPHIC VARIANT IMPACT ON RISK OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS . Problems of Endocrine Pathology, [S. l.], v. 79, n. 3, p. 42-52, 2022. DOI: 10.21856/j-PEP.2022.3.06. Disponível em: https://jpep.endocrinology.org.ua/index.php/1/article/view/1025. Acesso em: 28 nov. 2022.