Tyzhnenko, Tetiana, Kateryna Misiura, Nonna Kravchun, Maryana Gorshunska, Artem Pochernyaev, Nataliya Krasova, Alexander Gladkih, Zhanna Leshchenko, Ganna Fedorova, Olga Plohotnichenko, Olena Hromakovska, Alla Kolesnikova, Eugene Jansen, Yurii Karachentsev, and Viktoriia Poltorak. 2022. “INVESTIGATION OF 2548G>A LEPTINE GENE POLYMORPHIC VARIANT IMPACT ON RISK OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS ”. Problems of Endocrine Pathology 79 (3):42-52. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2022.3.06.