Kiprich, Tetiana, Nataliia Gorbenko, Oleksii Borikov, and Olha Ivanova. 2016. “THE IMPACT OF ENDOGENOUS AND EXOGENOUS ESTROGENS ON METABOLIC DISTURBANCES IN FEMALE RATS WITH TYPE 2 DIABETES”. Problems of Endocrine Pathology 55 (1):41-47. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2016.1.06.