Gorshunska, Maryana, Yuri Karachentsev, Nona Kravchun, L. A. Atramentova, A. I. Gladkih, Nataliya Krasova, Zhanna Leshchenko, T. V. Tyzhnenko, Yu. A. Opaleiko, A. K. Pochernyayev, and V. V. Poltorak. 2013. “SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ADIPONECTIN GENE (+276G > T) AND EXPRESSION OF INSULIN-RESISTANT STATE COMPONENTS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS”. Problems of Endocrine Pathology 44 (2):7-17. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2013.2.01.