1.
Tyzhnenko T, Misiura K, Kravchun N, Gorshunska M, Pochernyaev A, Krasova N, Gladkih A, Leshchenko Z, Fedorova G, Plohotnichenko O, Hromakovska O, Kolesnikova A, Jansen E, Karachentsev Y, Poltorak V. INVESTIGATION OF 2548G>A LEPTINE GENE POLYMORPHIC VARIANT IMPACT ON RISK OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS . PEP [Internet]. 2022Sep.15 [cited 2022Nov.28];79(3):42-5. Available from: https://jpep.endocrinology.org.ua/index.php/1/article/view/1025