1.
Zhurakivska O, Zherdova N, Oliinyk R, Pobigun N, Kostitska I, Zhurakivskyi V, Miskiv V, Tkachuk Y, Antymys O, Sahan N, Kniazevych-Chorna T. EVIDENCE OF APOPTOSIS IN PARVOCELLULAR NUCLEI OF HYPOTHALAMUS IN DIABETES MELLITUS. PEP [Internet]. 2021Dec.3 [cited 2023Feb.5];78(4):94-103. Available from: https://jpep.endocrinology.org.ua/index.php/1/article/view/911