№ 1, 2010

КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Кравчун Н. А., Хижняк О. О. Сравнительный анализ применения глимепирида и гликлазида пролонгированного действия при лечении больных сахарным диабетом 2 типа
Кашперська В. Я. Особливості метаболічних і гормональних показників у хворих на абдомінальне ожиріння
Кравчун Н. А., Казаков А. В., Олейникова С. П., Земляницына О. В., Романова И. П. Использование препаратов Генсулин Р, Генсулин Н и Генсулин М30 у больных сахарным диабетом
Пилипенко В. М., Скібун В. М., Кушнарьова Н. М., Корпачева-Зінич О. В. Раціональна фармакотерапія цукрового діабету 2 типу з використанням ендогенних резервів підшлункової залози
Атраментова Л. А., Барбул О. П. Возраст манифестации сахарного диабета. Регрессионный анализ
Архипкина Т. Л., Любимова Л. П., Каленик Е. И. Роль пролактина в формировании нарушений углеводного обмена у больных с синдромом поликистозных яичников
Будрейко О. А. Характеристика продукції лептину при цукровому діабеті 1 типу у дітей та підлітків
Макєєва Н. І. Стан внутрішньоренальної гемодинаміки і тубулярного апарату нирок у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу з нормоальбумінурією
Леженко Г. О., Пашкова О. Є., Каменщик А. В., Чакмазова О. М., Славкін Ю. Л. Оцінка ролі трансформуючого фактору росту-бета у формуванні діабетичної нефропатії у дітей, хворих на цукровий діабет
Турчина С. И., Плехова Е. И., Шляхова Н. В. Цитокиновый профиль у мальчиков-подростков с задержкой полового развития
Потапов С. Н., Яковцова А. Ф. Иммуногистохимические особенности семенных желез плодов и новорожденных от матерей с преэклампсией
Щербина И. Н. Характер аутоиммунных реакций у женщин в перименопаузе с нарушениями опорно-двигательной системы

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сомова Е. В., Гладкова А. И., Карпенко Н. А., Коренева Е. М., Чистякова Э. Е., Селюкова Н. Ю. Влияние фитоэстрогенов на уровень половых гормонов и фертильность крыс
Малова Н. Г., Комарова І. В., Юрченко Т. М., Сергієнко Л. Ю., Сиротенко Л. А., Бречка Н. М., Таранова К. С. Особливості впливу кріоконсервованих біопрепаратів ембріофетоплацентарного комплексу на функціональну активність щитовидної залози кролів з експериментальним гіпотиреозом

ОГЛЯДИ

Минухин А. С. Роль андрогенов в обеспечении сексуальной функции у мужчин

ХРОНІКА ПОДІЙ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблемні питання ендокринології у віковому аспекті» (29–30 жовтня 2009 року, м. Харків)

ДОВІДКА

К сведению авторов