№ 2, 2010

КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Горшунська М. Ю. Фенотипічний патерн однонуклеотидного поліморфізму гена параоксонази (SNP Q192RPON1) у хворих на цукровий діабет 2 типу
Будрейко О. А. Ефективність інсулінотерапії цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків
Корж В. П. Зміни стану імунітету і гуморальних систем регуляції у спортсменів високого класу на різні періоди тренувально-змагальної діяльності
Глоба Є. В. Частота хронічних ускладнень цукрового діабету у хворих на цукровий діабет дітей і підлітків у південному регіоні України за даними реєстру
Будрейко О. А., Нікітіна Л. Д., Чумак С. О., Філіпова Н. В., Юдченко О. І. Частота інсулінорезистентності серед дітей та підлітків з ожирінням
Архипкіна Т. Л., Любимова Л. П., Зайцева Л. І. Терапія ендокринних порушень та відновлення репродуктивної функції в інсулінорезистентних хворих на синдром полікістозних яєчників
Кожем'яка В. А., Бондаренко В. О., Мінухін А. С. Досвід застосування тамоксифену разом з аєвітом при терапії гіпоандрогенного варіанту неплідності у чоловіків
Бондаренко В. О., Співак Ж. С., Зубко М. І., Мирошниченко А. В. Особливості змін інкреторної та сперматогенної функції сім’яників у чоловіків, хворих на гіпотиреоз, під впливом терапії L-тироксином

ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ

Микитюк М. Р., Хижняк О. О., Тяжелова О. В., Алексеева И. И., Кравченко Г. Г. Случай активной акромегалии, осложненной раком почки с метастазами в надпочечники

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Кузьминова И. А., Кондаков И. К., Гальчинская В. Ю., Бондаренко Л. А. Влияние гипопинеализма на особенности микроструктуры печени и развитие атерогенной дислипидемии
Гладкова А. И., Сидорова И. В. Ближайшие и отдаленные последствия эстрогенизации для сперматогенной функции крыс
Тищенко Ю. О., Кирошка В. В., Бондаренко Т. П. Эндокринная функция и некоторые показатели обмена веществ у кастрированных животных при трансплантации овариальной ткани
Сергієнко Л. Ю., Перець О. В., Картавцева О. В., Бондаренко Т. В. Особливості харчової поведінки та формування жирової тканини у самиць щурів — нащадків гестаційно стресованих матерів
Труш В. В. Острый эффект дексаметазона на некоторые параметры функционального состояния скелетной мышцы белых крыс

ОГЛЯДИ

Корпачева-Зінич О. В., Халангот М. Д. Статеві особливості гомоцистеїнемії у хворих на цукровий діабет 2 типу в залежності від інсулінемії та андрогенного забезпечення (огляд літератури та власні дані)

КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

Е. Шахт, Ф. Ричи, Дж. В. Реджинстер Влияние альфакальцидола на прочность костной ткани и силу скелетных мышц. Риск падений и переломов

РЕЦЕНЗІЇ

Рецензія на підручник «Ендокринологія» за редакцією професора П. М. Боднара

ХРОНІКА ПОДІЙ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної та клінічної ендокринології» (Дев’яті Данилевські читання, 2–3 березня 2010 року, м. Харків)
Проект «Школи самоконтролю цукрового діабету»

ДОВІДКА

К сведению авторов