№ 4, 2010

КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Караченцев Ю. И., Горшунская М. Ю., Атраментова Л. А., Кравчун Н. А., Хижняк О. О., Тыжненко Т. В., Гринченко Т. С., Гладких А. И., Лещенко Ж. А., Шевченко Ю. А., Почерняев А. К., Романова И. П., Полторак В. В. Значение однонуклеотидных полиморфизмов +45Т/G гена адипонектина (ADIPOQ) в формировании риска сахарного диабета 2 типа
Гульчій М. В., Караченцев Ю. І., Олійник О. Б., Цимбалюк С. М. Нові підходи до лікування раку щитоподібної залози з інвазією в трахею: використання кріохіругічних методик
Турчина С. И. Изменения тиреоидного статуса подростков с диффузным нетоксическим зобом на этапах полового созревания
Вародова О. В. Клініко-гормональна характеристика патологічного перебігу пубертату у мешканців села
Кирилюк М. Л., Волянська В. С., Говорова Н. В. Стан компенсації вуглеводного обміну та показники гемодинаміки нижніх кінцівок у дітей різного віку, хворих на цукровий діабет I типу, на стаціонарному етапі відновного лікування
Хижняк О. О., Тамбовцева Т. К. Поширеність ендокринної патології серед дитячого населення у Харківській області
Біловол О. М., Кравчун П. П. Інноваційні підходи до сучасної тактики лікування хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом 2 типу

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тржецинский С. Д. Влияние окситоцина на про- и антиоксидантное состояние у диабетических животных
Хавинсон В. Х., Малинин В. В. Влияние тетрапептида Панкраген® на течение экспериментального сахарного диабета
Бондаренко Л. О., Сотник Н. М. Динаміка добових ритмів гормональної активності щитоподібної залози при гіпопінеалізмі, індукованому тривалим цілодобовим освітленням
Картавцева О. В., Сергієнко Л. Ю., Перець О. В. Вплив стресу харчової депривації та гіпокінезії на показники тривожності в самиць щурів — нащадків гестаційно стресованих матерів
Бориков О. Ю. Протективний ефект кверцетину щодо розвитку метаболічного синдрому, індукованого високожировою дієтою у оваріектомованих щурів

ОГЛЯДИ

Полторак В. В., Горшунская М. Ю., Шеметило А. Долгосрочное международное неинтервенционное исследование у пациентов с диабетом 2 типа, находящихся на инсулинотерапии. Анализ исходных данных украинской популяции (CREDIT — Cardiovascular Risk Evaluation in people with type 2 Diabetes on Insulin Therapy)

ХРОНІКА ПОДІЙ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ендокринна патологія у віковому аспекті. Проблемні питання» (28-29 жовтня 2010 року, м. Харків)