№ 1, 2011

КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Гончарова О. А., Ильина И. М., Холодный А. В. Гиполипидемический и плейотропный эффекты аторвастатина у женщин с аутоиммунным тиреоидитом
Лучицький Є. В., Лучицький В. Є., Складанна І. І., Зубкова Г. А. Морфологічні та біохімічні показники еякуляту у чоловіків з цукровим діабетом
Школьник В. В. Изменения уровня резистина у больных гипертонической болезнью в зависимости от наличия сопутствующего сахарного диабета 2 типа и инсулинорезистентности
Демченко О. А. Особенности детско-родительских взаимоотношений в обеспечении компенсации сахарного диабета 1 типа у детей

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Таран К. В., Горбенко Н. І., Іванова О. В, Яременко Ф. Г. Протективний ефект похідного естрадіолу ПЕ0607 щодо розвитку метаболічних проявів синдрому інсулінорезистентності, індукованого високофруктозною дієтою у оваріектомованих щурів
Іванова О. В. Вплив дефіциту естрогенів та метаболічного синдрому на функціональний стан серцево-судинної системи у щурів
Чистякова Е. Є., Карпенко Н. О., Сомова О. В. Наслідки стресування під час молочного вигодовування для репродуктивної функції дорослих самок щурів
Смолєнко Н. П., Карпенко Н. О. Характеристика емоційного стану щурів, матері яких під час лактації зазнавали дії естрогенів різної природи
Божок Г. А. Влияние введения донорских спленоцитов на выживаемость фрагментов ткани щитовидной железы при аллотрансплантации

ОГЛЯДИ

Кравчун Н. О., Полторак В. В., Земляніцина О. В., Грінченко Т. С., Горшунська М. Ю., Романовава І. П. Взаємозв’язок неалкогольної жирової хвороби печінки та розвитку судинних ускладнень у хворих на цукровий діабет 2 типу, терапевтичні підходи (огляд літератури)
Минухин А. С., Бондаренко В. А. Роль гормональных факторов в регуляции и обеспечении сексуальной функции мужчин

КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

Новый глюкометр ONETOUCH®