№ 4, 2011

КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Караченцев Ю. І., Хазієв В. В., Дубовик В. М., Лях І. О., Герасименко Л. В., Гопкалова І. В., Сазонов Є. В. Вплив комбінованого хірургічного лікування на функціональну активність щитоподібної залози у хворих на післяопераційний рецидивний зоб
Кравчун Н. А., Земляницына О. В., Тяжелова О. В. Особенности диагностики неалкогольной жировой болезни печени у пациентов с сахарным диабетом 2 типа по данным ультразвукового исследования
Тяжелова О. В., Хазієв В. В. Особливості ультразвукового дослідження щитоподібної залози у хворих на рецидив вузлового нетоксичного зоба
Горшунська М. Ю. Ретинол-зв’язуючий протеїн 4 у хворих на цукровий діабет 2 типу: зв'язок з новітніми біомаркерами/чинниками кардіоваскулярного ризику
Хижняк О. О., Микитюк М. Р., Суліма Т. Н. Предиктори ремоделювання міокарда у хворих на акромегалію
Леженко Г. О., Борисенко Т. В. Особливості гормонального гомеостазу дітей раннього віку з кардитами, що перебігають на тлі цитомегаловірусної інфекції
Щербина М. О., Диннік О. О., Гуляєва В. Г. Стан вуглеводного обміну та концентрація інсуліну в крові у хворих на пубертатні маткові кровотечі
Шляхова Н. В. Роль лептину та адипонектину у формуванні інсулінорезистентності у дітей пубертатного віку, що страждають на ожиріння
Чумак С. О. Мікроциркуляторні зміни у дітей з ожирінням
Демченко О. А., Михайлова Э. А., Хижняк О. О. Особенности проведения психологической реабилитации детей, больных сахарным диабетом 1 типа
Щирая О. М., Капранов С. В., Капранова Т. С. Влияние загрязнителей атмосферного воздуха на распространенность эндокринных заболеваний у детей и подростков в промышленном городе

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Звягіна Т. С., Горбенко Н. І. Вплив таурин-вмісного препарату на розвиток вісцерального ожиріння в оваріектомованих щурів із синдромом інсулінорезистентності, індукованим високожировою дієтою
Картавцева О. В. Особливості репродуктивної функції самців — нащадків матерів, які були стресовані на початку вагітності та отримували вiтaмiн Е

ОГЛЯДИ

Сергієнко В. О., Сегін В. Б., Сандурська С. Ю, Ажмі Самір, Сергієнко О. О. Цукровий діабет і добовий моніторинг артеріального тиску: діагностичне значення, перспективи використання (огляд літератури та власні дані)
Хижняк О. О., Тихонова Т. М., Левченко Т. П., Воропай Т. И., Тамбовцева Т. К. Дифференциальнаядиагностика гипогликемического синдрома в клинике внутренних болезней (обзор литературы и собственные данные)
Журавлева Л. В., Шеховцова Ю. А. Препараты селена в терапевтической практике: фармакологические эффекты у больных хроническим панкреатитом на фоне сахарного диабета 2 типа

ХРОНІКА ПОДІЙ

ІІ Українсько-Російський симпозіум «СУЧАСНІ АСПЕКТИ ХІРУРГІЧНОЇ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ»(за участю терапевтів-ендокринологів)(29 вересня — 1 жовтня 2011 року, м. Харків)
Науково-практична конференція з міжнародною участю «ЕНДОКРИННА ПАТОЛОГІЯ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ» (27-28 жовтня 2011 року, м. Харків)