№ 1, 2012

КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Горшунська М. Ю. Підвищені циркуляторні рівні остеопротегерину у хворих на цукровий діабет 2 типу: асоціація з параметрами метаболічного та гормонального дисбалансу, проявами судинних ускладнень
Тихонова Т. М. До питання про метаболічні порушення у хворих на повільно прогресуючий автоімунний діабет дорослих
Шляхова Н. В., Будрейко О. А., Чумак С. О. Судинний ендотеліальний фактор росту як маркер судинних дисфункцій у дітей з ожирінням
Кравчун Н. О., Земляніцина О. В., Дорош О. Г. Клініко-антропометрична характеристика хворих на цукровий діабет 2 типу із неалкогольною жировою хворобою печінки
Ільїна І. М., Козаков О. В., Місюра К. В., Зубко М. І., Белецька О. М. Вікові особливості структури чинників ризику цукрового діабету 2 типу у співробітників Інституту медичного профілю міста Харкова
Караченцев Ю. І., Хижняк О. О., Кравчун Н. О., Микитюк М. Р. Проект національного консенсусу з діагностики та лікування акромегалії

ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ

Доскина Е. В. Причины неудач в компенсации пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Роль постпрандиальной гликемии

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Горбенко Н. І., Таран К. В., Боріков О. Ю., Іванова О. В, Яременко Ф. Г. Протективний еффект нового похідного 17бета-естрадіолу — NE0607 щодо розвитку метаболічного синдрому на тлі гіпотиреозу в оваріектомованих щурів
Карпенко Н. О. Стан репродуктивної функції та резистентність до радіації самок — нащадків опромінених батьків

ОГЛЯДИ

Будрейко О. А. Компенсація цукрового діабету 1 типу та фактори її погіршення у дітей та підлітків (огляд літератури та власні дані)
Габісонія Т. Н., Паштіані Р. В., Риндіна Н. Г., Дунаева І. П. Роль адипонектину у розвитку атеросклерозу у хворих на стабільну стенокардію і ожиріння
Кравченко Н. А., Клименко Н. Н. Механизмы развития кардиометаболического синдрома при ожирении

ЛЕКЦІЇ

Кравчун Н. А. Метформин — первый шаг в лечении СД 2 типа
Хижняк О. О. Гиперпролактинемия: от теории к практике

НЕКРОЛОГ

Пам’яті Стулій Лариси Якимівни