№ 4, 2012

КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Хижняк О. О., Сулима Т. Н., Черевко И. Г., Манская Е. Г., Алексеева И. И. Влияние факторов перинатального развития на уровень адипоцитокинов у больных с ожирением
Косовцова Г. В. Високий зріст як ознака інсулінорезистентності при ожирінні у дитячому віці
Плехова О. І., Шляхова Н. В., Турчина С. І. Формування цитокін-гормональних взаємовідносин у хлопців, хворих на дифузний нетоксичний зоб, із фізіологічним та патологічним перебігом пубертату
Дінець А. В., Гульчій М. В., Фомін П. Д., Белан М. В., Гульчій М. М., Здорна В. В., Олійник О. Б., Цимбалюк С. М. Клініко-патоморфологічні особливості папілярної мікрокарциномі щитоподібної залози у поєднанні з хронічним лімфоцитарним тиреоїдитом
Співак Ж. С., Бондаренко В. О., Мінухін А. С. Динаміка функціонального стану системи репродукції у неплідних чоловіків, хворих на субклінічний гіпотиреоз, на тлі компенсації тиреоїдного статусу
Кадикова О. І. Значення sCD40L у прогнозуванні розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих на цукровий діабет 2 типу та артеріальну гіпертензію
Біловол О. М., Риндіна Н. Г., Дунаєва І. П. Рівень еритропоетину та функціональний стан нирок у анемічних хворих на хронічну серцеву недостатність за наявності діабетичної нефропатії
Орлик О. С., Маньковський Б. М. Вплив артеріального тиску, маси тіла та рівня глікемії на розвиток діабетичної полінейропатії
Ковальова О. М., Демиденко Г. В., Амбросова Т. М. Терапевтичний потенціал метформіну: вплив на вуглеводний профіль та вазоактивний пул оксиду азоту у хворих із поєднаною патологією
Журавлёва Л. В., Моисеенко Т. А. Лечение холестероза желчного пузыря у больных сахарным диабетом 2 типа с использованием препарата урсодезоксихолевой кислоты
Кравчун Н. А., Казаков А. В., Романова И. П., Чернявская И. В. Отдаленные результаты использования трехкомпонентной сахароснижающей терапии у больных сахарным диабетом 2 типа
Леженко Г. О., Пашкова О. Є. Стан нейроендокринної регуляції серцевого ритму у дітей, хворих на бронхіальну астму та рецидивуючий бронхіт

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сергієнко Л. Ю. Віддалені наслідки впливу стресу матерів у першій третині вагітності на структурно-функціональні характеристики підшлункової залози дорослих нащадків
Величко Н. Ф., Карпенко Н. О., Смоленко Н. П., Чистякова Е. Є., Коренєва Є. М. Розвиток оксидативного стресу та порушення сперматогенезу в дорослих самців щурів, що зазнали дії м’якого емоційного стресу в період молочного вигодовування
Бондаренко Л. А., Горбач Т. В., Козак В. А. Суточная динамика концентрации адреналина и норадреналина в крови у молодых половозрелых кроликов
Гладкова А. И., Сидорова И. В., Яременко Ф. Г., Золотухина В. Н. Негормональное лечение патоспермий. Катиазин
Кудря М. Я., Палагина И. А., Мищенко Т. В., Устенко Н. В., Павленко Т. А., Жураковская М. В. Влияние фенсукцинала и его метаболитов на углеводный и энергетический обмен у крыс в условиях субхронического эксперимента

ОГЛЯДИ

Кравчун Н. О., Дорош О. Г. Цукровий діабет 2 типу, неалкогольна жирова хвороба печінки та оксидативний стрес. Терапевтичні підходи (огляд літератури та власні дані)
Горшунська М. Ю. Вплив омега-3 поліненасичених жирних кислот на класичні та новітні чинники серцево-судинного ризику у хворих на цукровий діабет 2 типу (огляд літератури та власні результати)
Македонская В. А., Гордиенко О. И. Особенности нарушений реологических свойств крови при сахарном диабете (обзор литературы)

ХРОНІКА ПОДІЙ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ендокринна патологія у віковому аспекті» (1–2 листопада 2012 року, м. Харків)