№ 2, 2013

КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Горшунська М. Ю., Караченцев Ю. І., Кравчун Н. О., Атраментова Л. О., Гладких О. І., Красова Н. С., Лещенко Ж. А., Тижненко Т. В.,Опалейко Ю. А., Почерняєв А. К., Полторак В. В. Однонуклеотидний поліморфізм гена адипонектину (+276G > Т) та експресія складових інсулінорезистентного стану у хворих на цукровий діабет 2 типу
Риндіна Н. Г., Дунаєва І. П., Мішина М. М., Паштіані Р. В. Нутритивний статус та функціональний стан нирок у хворих на хронічну серцеву недостатність та діабетичну нефропатію з анемічним синдромом
Біловол О. М., Трифонова Н. С. Прогностичне значення рівня РАРР-А у прогресуванні нестабільної стенокардії у хворих з супутнім цукровим діабетом 2 типу
Дунаєва І. П. Особливості прозапальної цитокінової ланки у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу
Габисония Т. Н. Динамика биохимических и гемодинамических показателей при включении мексикора в комплексную терапию у больных стабильной стенокардией и ожирением
Хазієв В. В. Особливості експресії колагенів у вузлових новоутвореннях щитоподібної залози
Караченцев Ю. І., Гойденко Н. І., Дубовик В. М., Хазієв В. В., Лях І. О., Гопкалова І. В. Розробка нового методу термінового інтраопераційного дослідження мікрокарцином та оцінка його ефективності
Гойденко Н. И., Хазиев В. В. Бранхиогенные кисты щитовидной железы
Бондаренко В. О., Скорняков Є. І., Алексеєва І. І., Зайцева Л. І., Кошель С. П., Овчаренко Л. Б., Сахнюк Т. В. Динаміка функціонального стану сім’яників та печінки у неплідних чоловіків під впливом терапії l-аргініном
Ільїна І. М., Кравчун Н. О., Гончарова О. А., Козаков О. В., Місюра К. В. Внесок окремих чинників ризику розвитку цукрового діабету 2 типу у формування сумарного високого ризику захворювання в когортах міських та сільських мешканців

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Звягіна Т. С., Горбенко Н. І., Боріков О. Ю., Шаламай А. С. Вплив таурин-вмісного препарату «Кратал» на розвиток метаболічного синдрому, індукованого високожировою дієтою

ОГЛЯДИ

Гончарова О. А. Порушення метаболізму фосфоліпідів у жінок з автоімунним тиреоїдитом у постменопаузальному періоді

ЛЕКЦІЇ

Свиридов Н. В. Диабетическая остеоартропатия (стопа Шарко)

ХРОНІКА ПОДІЙ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ» (Дванадцяті Данилевські читання) (14-15 березня 2013 року, м. Харків)