№ 3, 2013

КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Макаров И. В., Галкин Р. А., Андреев М. М. Эффективность субтотальной резекции щитовидной железы и качество жизни пациентов, оперированных по поводу диффузного токсического зоба
Хазієв В. В. Особливості клітинного складу лімфо-макрофагальних інфільтратів в стромі добороякісних та злоякісних вузлових новоутворень щитоподібної залози
Сергієнко В. О., Сегін В. Б., Самір Ажмі, Сергієнко О. О. Жорсткість артерій, інсулінорезистентність, мозковий натрійуретичний пептид і функціонально-структурні зміни міокарда при діабетичній автономній невропатії серця
Иванова Л. А. Оптимизация гликемического контроля у больных сахарным диабетом 2 типа и острым коронарным синдромом
Парцхаладзе В. И. Гендерные и возрастные особенности становления и течения сахарного диабета 2 типа у лиц с нормальной массой тела
Микитюк М. Р. Вплив артеріальної гіпертензії і порушень глюкозного гомеостазу на важкість кардіоміопатії у хворих на акромегалію
Гогитидзе Т. Г. Половые особенности манифестации и клинического течения пролактином
Архипкіна Т. Л. Особливості клінічних та гормональних показників у жінок з регулярним менструальним циклом та кістозною дегенерацією яєчників
Привалов В. А., Сергийко С. В., Тюльганова В. Л., Соколова Л. В. Случай синдрома эктопической продукции адренокортикотропного гормона на почве рака бронха правого легкого

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бабенко Н. А., Тимофийчук О. А. Роль кислой сфингомиелиназы в нарушении инсулин-индуцированного поглощения глюкозы мышечной тканью в старости
Палагина И. А., Кудря М. Я. Состояние тромбоцитарно-коагуляционного гемостаза у крыс при воздействии метаболитов производного янтарной кислоты

ОГЛЯДИ

Кравчун Н. О., Коган Б. Г. Етіотропна терапія грибкових інфекцій у хворих на цукровий діабет 2 типу

ЛЕКЦІЇ

Кравчун Н. А., Полозова Л. Г. Первичный гиперальдостеронизм

ХРОНІКА ПОДІЙ

«Українська школа ендокринології». 57-ма щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю (6-7 червня 2013 року, м. Харків)