№ 3, 2017

КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Архипкина Т. Л. Особенности липидного спектра крови у женщин с синдромом поликистозных яичников
Беловол А. Н., Бобронникова Л. Р. , Аль-Травнех Е. В. Влияние адипокинового профиля на метаболические нарушения и кардиальное ремоделирование у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа
Бондаренко В. А., Минухин А. С., Скорняков Е. И. Взаимосвязь между уровнями фолиевой кислоты и гомоцистеина в крови у бесплодных мужчин с различной инкреторной функцией семенников
Власенко М. В., Кравчук Н. І., Кравчук Н. А., Ніжинська-Астапенко З. П. Дилятаційна кардіоміопатія: самостійне захворювання чи ускладнення тиреотоксикозу
Гуда Б. Б., Пушкарьов В. М., Коваленко А. Є., Пушкарьов В. В., Таращенко Ю. М., Ковзун О. І., Тронько М. Д. Активність протеїнкінази в та позаклітинної сигнал-регульованої кінази-1/2 в пухлинах щитоподібної залози, нормалізована щодо експресії протеїнкіназ в тканині
Жердева Н. Н. Новые возмозможности применения бенфотиамина
Жердьова Н. М., Маньковський Б. М. Взаємозв’язок між периферичним макро- та мікросудинним кровотоком та когнітивними розладами у пацієнтів на цукровий діабет 2 типу
Ніжинська – Астапенко З. П., Власенко М. В. Газообмінні зрушення при різних клінічних варіантах діабетичного кетоацидозу
Сипало А. О., Кравчун П. Г., Кадикова О. І., Паштіані Р. В. Порівняльна характеристика застосування статинів у комбінації з фібратами і омега-3 поліненасиченими жирними кислотами у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу
Шушляпина О. В. Особливості ліпідного обміну у дітей з ожирінням та тиреопатіями

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бєлкіна І. О. Гонадотоксичність наночастинок гадоліній ортованадату за умов їх хронічного надходження
Сергієнко Л. Ю., Кустова С. П., Гєворкян А. Р., Бондаренко Т. В., Соколова С. С., Перець О. В., Черевко Г. М., Волохов І. В., Селюкова Н. Ю. Структурно-функціональні зміни в плаценті самиць, підданих дії нікотину на тлі застосування нової фармацевтичної композиції

ОГЛЯДИ

Тітова Ю. О., Кравчун Н. О. Діагностика та перібіг остеопорозу у хворих на цукровий діабет 2 типу (огляд літератури та власні дані)

ХРОНIКА ПОДIЙ

Звіт про проведення 61-ої науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 90-річчю заснування клініки Інституту «Українська школа ендокринології» 1–2 червня 2017 року

Вітання з ювілеєм! Караченцев Юрій Іванович
<