№ 1, 2018

КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Архипкіна Т. Л., Гончарова О. А., Любимова Л. П., Місюра К. В., Тяжелова О. В. Особливості змін гормональних та біохімічних показників у хворих на СПКЯ при наявності аутоімунної патології щитоподібної залози
Брюхова О. В., Маньковський Б. М. Структурні зміни міокарда у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та кардіальною автономною нейропатією
Жердьова Н. М., Маньковський Б. М. Можливість виявлення когнітивних порушень за допомогою різних нейропсихологічних тестів у хворих на цукровий діабет 2 типу
Караченцев Ю. І., Полторак В. В., Кравчун Н. О., Атраментова Л. О., Горшунська М. Ю., Тижненко Т. В., Красова Н. С., Лещенко Ж. А., Йенсен Е., Почерняєв А. К., Гладких О. І., Черняєва А. О., Плохотніченко О. О., Міщенко Т. В. Метаболічний дисбаланс у хворих на цукровий діабет 2 типу за наявності та відсутності неалкогольної жирової хвороби печінки з урахуванням однонуклеотидного поліморфізму – 308 G > A гена фактору некрозу пухлин-альфа (TNF-а )
Тихонова Т. М., Смілка Ю. М., Хижняк О. О. Точне вимірювання глікемії — основна складова самоконтролю цукрового діабету
Тітова Ю. О., Кравчун Н. О. Особливості мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на цукровий діабет 2 типу у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки
Турчина С. І. Мелатонін та становлення репродуктивної системи у підлітків з нейроендокринним ожирінням
Чернявская И. В., Земляницына О. В., Черняева А. А., Дунаева И. П., Олейникова С. П., Кравчун Н. А. Роль и место фитотерапии в комплексном лечении аутоиммунных заболеваний щитовидной железы

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Янко Р. В., Березовский В. А., Литовка И. Г., Жернокльов У. А. Влияние дозированной нормобарической гипоксии и мелатонина на морфофункциональное состояние щитовидной железы

ОГЛЯДИ

F. Agaci, A. Sadedini, Y. Themeli, E. Celo. The principles of treatment of diabetes mellitus with diet, insulin and antidiabetic drugs
Чумак С. А. Современные возможности контроля гликемии (обзор литературы)

ХРОНIКА ПОДIЙ

Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ендокринна патологія у віковому аспекті» 23–24 листопада 2017 року
РЕЗОЛЮЦІЯ ХV науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ендокринна патологія у віковому аспекті» 23–24 листопада 2017 року

Пам’яті Петра Миколайовича Боднара (некролог)

Звіт видавництва
<