№ 3, 2018

КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Мінухіна Д. В. Алгоритм прогнозування повторного інфаркту міокарда у хворих з цукровим діабетом 2 типу на підставі визначення маркерів ендотеліальної дисфункції
Караченцев Ю. І, Кравчун Н. О.,Тихонова Т. М., Черняєва А.О., Червенко О. Л. Стан клітинної ланки імунітету у хворих на цукровий діабет залежно від балансу сечової кислоти
Чижова В. П. Вікові зміни обміну глюкози та особливості розвитку інсулінорезистентності при старінні
Шелест Б. О. Перспективи застосування медикаментозних комбінацій в лікуванні артеріальної гіпертензії з коморбідною патологією

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бречка Н. М., Невзоров В. П., Селюкова Н. Ю., Коренева Е. М., Малова Н. Г., Бондаренко В. А. Ультраструктура семенников крыс после деструктивного воздействия доксорубицина гидрохлорида и возможности коррекции хондроитина сульфатом
Палагіна І. А., Кудря М. Я., Мельниківська Н. В., Кустова С. П., Устенко Н. В., Бойко М. О., Лалименко О. С., Павленко Т. О., Матвєєва Т. В. Дослідження антиоксидантних властивостей фармацевтичної композиції на основі катіазину на моделі медикаментозного ушкодження печінки

ОГЛЯДИ

Малова Н. Г., Комарова І. В., Бречка Н. М., Сиротенко Л. А., Курилко Ю. С., Спиридонов А. В. К вопросу развития эндокринно-метаболических нарушений
Хижняк О. О., Барабаш Н. Є., Микитюк М. Р., Ніколаєв Р. С., Манська К. Г., Тихонова Т. М. Епідеміологія акромегалії: сучасний стан проблеми (огляд літератури та власні дослідження)
Ryndina N. G., Kravchun P. G., Borovyk K. M., Rynchak P. I. Obesity and cardiovascular diseases: is there a connection?

ПРАКТИКУЮЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ

Тихонова Т. М., Смілка Ю. М., Хижняк О. О. Індивідуальні засоби вимірювання глікемії — проблеми та помилки при застосуванні

ХРОНIКА ПОДIЙ

ЗВІТ про проведення 62-ої науково-практичної конференції з міжнародною участю «Українська школа ендокринології» 7–8 червня 2018 року
Довідка про результати діяльності ендокринологічної служби в областях України, що підпорядковані для курації ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», та напрями в подальшому її розвитку

Ларін Олександр Сергійович (некролог)

Звіт видавництва
<