№ 4, 2018

КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Плохотніченко О. О., Горшунська М. Ю., Тижненко Т. В., Красова Н. С., Лещенко Ж. А., Гладких О. І., Полторак В. В. Оцінка ризику розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу за рівнями лептину та тригліцеридів (математична модель)
Полозова Л. Г. Место ингибиторов ДПП-4 в диабетологической практике
Чернявская И. В., Черняева А. А., Дубовик В. Н., Романова И. П., Кравчун Н. А. Новые возможности лечения субклинического тиреотоксикоза у пожилых пациентов: место и роль фитотерапии

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Боріков О. Ю., Горбенко Н. І., Іванова О. В., Таран К. В., Літвінова Т. С., Кіприч Т. В. Статеві особливості змін маркерів ендотеліальної дисфункції —NO-синтази та гемоксигенази, в щурів із цукровим діабетом 2 типу
Кузьмина И. Ю., Жуликова М. В. Патогенетические аспекты профилактики развития синдрома поликистозных яичников при прерывистых холодовых воздействиях в эксперименте

ОГЛЯДИ

V. Serhiyenko, Samir Azhmi, L. Serhiyenko, A. Serhiyenko. Pathogenetic mechanisms and therapeutic aspects of OMEGA-3 polyunsaturated fatty acids in diabetes mellitus (literature review and own data)
Зайченко Г. В., Карпенко Н. О., Стрига О. А., Сініцина О. С. Фармакологічний менеджмент менопаузальних розладів: фітоестрогени (огляд літератури)
Черняєва А.О., Караченцев Ю. І, Кравчун Н. О.,Тихонова Т. М. Клініко-патогенетичні аспекти стану пуринового обміну при цукровому діабеті (огляд літератури та власні спостереження)
Москва Х. А., Урбанович А. М., Лаповець Л. Є. Мікробіота, як нова мішень патогенетичного лікування цукрового діабету 2 типу
Хижняк О. О., Микитюк М. Р., Барабаш Н. Є., Ніколаєв Р. С., Манська К. Г. Скринінг гормонально-активних аденом гіпофіза (огляд літератури та власні дослідження)

ПРАКТИКУЮЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ

Тихонова Т. М., Смілка Ю. М., Хижняк О. О. Якість життя хворих на цукровий діабет: чинники впливу та шляхи корекції

ХРОНIКА ПОДIЙ

Микола Васильович Гульчій (некролог)
Звіт видавництва
<