№ 2, 2019

КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Вацеба М. О. Дисбаланс адипокінів та показників системної імунозапальної активації у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію за наявності супутнього ожиріння
Вацеба Т. С., Скрипник Н. В. Вплив варіабельності глікемії на компенсацію цукрового діабету
Гаргин В. В., Алексеева В. В., Лупырь А. В., Юревич Н. О., Назарян Р. С., Чеверда В. М. Зависимость плотности костной ткани верхнечелюстного синуса от индекса массы тела у женщин в период менопаузы
Земляніцина О. В. Антифібротичний ефект комбінованої терапії дапагліфлозином і метформіном у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та неалкогольною жировою хворобою печінки
Косминіна Н. С., Личковська О. Л., Мальська А. А., Дац-Опока М. І. Роль дефіциту цинку у виникненні патології щитоподібної залози у дітей в умовах екологічно несприятливого йододефіцитного довкілля
Носивец Д. С. Влияние комбинации нестероидных противовоспалительных средств на течение остеоартроза при сопутствующем гипотиреозе
Паньків В. І., Юзвенко Т. Ю., Паньків І. В. Цукровий діабет 2-го типу і субклінічний гіпотиреоз: акцент на холекальциферол
Соломчак Д. Б., Костіцька І. О., Децик О. З. Аналіз взаємозв’язків кластерів метаболічного синдрому, асоційованих із порушенням водно-сольового гомеостазу, сечокам’яною хворобою та іншими захворюваннями сечовидільної системи
Степура О. А., Шекера О. Г., Маньковський Б. М. Фактори ризику кардіальної автономної нейропатії у пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу
Урбанович А. М., Максимець Т. А., Склярова О. Є. Діагностична цінність опосередкованих індексів інсулінорезистентності у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця на тлі ожиріння з нормальним рівнем глюкози натще
Черняєва А. О., Микитюк М. Р., Караченцев Ю. І., Кравчун Н. О. Рівень урикемії у хворих на цукровий діабет і антропометричні індекси: клініко-біохімічні кореляції

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бречка Н. М., Козар В. В., Александрова А. В., Бондаренко В. О. Фармакологiчна корекцiя запалення при експериментальному простатитi
Зайченко Г. В., Міщенко О. Я., Шаріфов Х. Ш., Гордієнко А. Д., Ткачева О. В., Сініцина О. С., Лар’яновська Ю. Б., Халєєва О. Л. Вплив екстракту листя персика звичайного (persica vulgaris) на стан гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи щурів за умов хронічного іммобілізаційного стресу
Романюк А. М., Гринцова Н. Б., Карпенко Л. І., Кіптенко Л. І., Устянський О. О., Дунаєва М. М. Довготривалий вплив комплексу солей важких металів на морфофункціональні перебудови структурних компонентів проміжної частки гіпофіза статевозрілих щурів-самиць

ОГЛЯДИ

Журавлева Л. В., Журавлева А. К. Современные представления о панкреатогенном диабете

ПРАКТИКУЮЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ

Тихонова Т. М., Смілка Ю. М. Фактори ризику розвитку та шляхи своєчасного визначення кетоацидотичних станів при цукровому діабеті
Хижняк О. О., Микитюк М. Р., Гук М. А., Ніколаєв Р. С., Гогітідзе Т. Г. Клініко-гормональні особливості акромегалії у пацієнтів за даними українського нейроендокринологічного центру

ХРОНIКА ПОДIЙ

Звіт про науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Вісімнадцяті Данилевські читання) 28 лютого – 1 березня 2019 року
Вітання з ювілеєм! Кравчун Нонна Олександрівна
Звіт видавництва
<