"ПРОБЛЕМИ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ"

медичний науково-практичний журнал

ISSN 2518-1432 (e)

ISSN 2227-4782 (p)

На головну РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

karachentsev2.jpg
Головний редактор

Караченцев Юрій Іванович

Член-кореспондент НАМН УкраЇни, д. мед. н., проф., директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» (ІПЕП), м. Харків

kravchun2.jpg

Заст. головного редактора

Кравчун Нонна Олександрівна

Д. мед. н., проф., заст. директора з наукової роботи ІПЕП, м. Харків

poltorak2.jpg

Заст. головного редактора

Полторак Вікторія Віталіївна

Д. мед. н., проф., зав. відділом експериментальної ендокринології ІПЕП, м. Харків

kozakov2.jpg

Заст. головного редактора

Козаков Олександр Вікторович

К. мед. н., доцент, заст. директора з науково-організаційної роботи ІПЕП, м. Харків

seliukova2.jpg

Відповідальний секретар

Селюкова Наталія Юріївна

К. б. н., ст. наук. співроб. відділу інформації та патентно-ліцензійної роботи ІПЕП, м. Харків

І. П. Романова - редактор матеріалів з клінічної ендокринології

Ж. А. Лещенко - редактор матеріалів з експериментальної ендокринології

Л. О. Атраментова, А. І. Божков, В. О. Бондаренко, О. А. Гончарова, Н. І. Горбенко, М. Ю. Горшунська, Л. В. Журавльова, П. Г. Кравчун, В. В. Ліпсон, Н. Г. Малова, М. Р. Микитюк, К. В. Місюра, Л. Ю. Сергієнко, О. О. Сергієнко, Т. М. Тихонова, М. Д. Тронько, В. В. Хазієв, О. О. Хижняк.

РЕДАКЦІЙНА РАДА

В. Мирзазаде (Азербайджан), Ф. Агачі (Албанія), Р. Б. Базарбекова (Казахстан), О. Р. Гіоргадзе (Грузія), І. І. Дєдов (Росія), Є. Йєнсен (Нідерланди), В. М. Лісовий, А. Люгер (Австрія), Б. М. Маньковський, М. Мінков (Австрія), В. І. Паньків, Н. О. Перцева, О. Г. Резніков, В. О. Сергієнко, В. Спалоне (Італія), С. Д. Тржецинський, А. М. Урбанович, О. М. Хвисюк, Цинь Чуан (Китай), А. Штірбан (Німеччина)