ПРО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Караченцев


Ініціатором створення і головним редактором журналу «Проблеми ендокринної патології» є Юрій Іванович Караченцев, член-кореспондент НАМН УкраЇни, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Юрій Іванович Караченцев - директор Державної установи «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України», хірург-ендокринолог, очолює хірургічне відділення Інституту та кафедру ендокринології та дитячої ендокринології Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Юрій Іванович Караченцев - голова Спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук за спеціальністю "ендокринологія". Він є головою Харківського наукового товариства ендокринологів, Віце-президентом Асоціації ендокринологів України, членом Європейської Асоціації з вивчення цукрового діабету (EASD), членом Європейського відділення міжнародної нейроендокринологічної федерації.