РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Караченцев Головний редактор Караченцев
Юрій Іванович
Член-кореспондент НАМН УкраЇни, д. мед. н., проф., директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» (ІПЕП), м. Харків
Кравчун Заст. головного редактора Кравчун
Нонна Олександрівна
Д. мед. н., проф., заст. директора з наукової роботи ІПЕП, м. Харків
Полторак Заст. головного редактора Полторак
Вікторія Віталіївна
Д. мед. н., проф., зав. відділом експериментальної ендокринології ІПЕП, м. Харків
Козаков Заст. головного редактора Козаков
Олександр Вікторович
К. мед. н., доцент, заст. директора з науково-організаційної роботи ІПЕП, м. Харків
Селюкова Відповідальний секретар Селюкова
Наталія Юріївна
К. б. н., зав. відділом наукової інформації та патентно-ліцензійної роботи ІПЕП, м. Харків

Л. О. Атраментова
Харків, Україна
Д. б. н., проф., кафедра генетики та цитології ХНУ ім. В.Н. Каразіна
А. І. Божков
Харків, Україна
Д. б. н., проф., директор НДІ біології ХНУ ім. В.Н. Каразіна
В. О. Бондаренко
Харків, Україна
Д. мед. н., проф., зав. відділенням патології статевих залоз ІПЕП


О. А. Гончарова
Харків, Україна
Д. мед. н., проф., кафедра ендокринології та дитячої ендокринології ХМАПО
Н. І. Горбенко
Харків, Україна
Д. б. н., проф., зав. відділом експериментальної фармакології і токсикології ІПЕП
М. Ю. Горшунська
Харків, Україна
Д. мед. н., ст. наук. співроб., кафедра ендокринології та дитячої ендокринології ХМАПО


В. В. Ліпсон
Харків, Україна
Д. х. н., проф., зав. лаб. синтезу антидіабетичних сполук ІПЕП
Н. Г. Малова
Харків, Україна
Д. б. н., ст. наук. співроб., зав. лаб. фармакології ІПЕП
М. Р. Микитюк
Харків, Україна
Д. мед. н., ст. наук. співроб., відділення вікової ендокринології ІПЕП
Л. Ю. Сергієнко
Харків, Україна
Д. мед. н., проф., зав. лаб. патогістології ІПЕП
О. О. Сергієнко
Львів, Україна
Д. мед .н., проф., зав. кафедри ендокринології Національного медичного університету ім. Данила Галицького
М. Д. Тронько
Київ, Україна
Д. мед. н., проф., академік НАМН України, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»
В. В. Хазієв
Харків, Україна
Д. мед. н., зав. хірургічним відділенням ІПЕП
О. О. Хижняк
Харків, Україна
Д. мед. н., проф., зав. відділенням вікової ендокринології ІПЕП
Т. М. Тихонова
Харків, Україна
Д. мед. н., ст. наук. співроб., відділення вікової ендокринології ІПЕП