РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Караченцев Головний редактор Караченцев
Юрій Іванович
Член-кореспондент НАМН УкраЇни, д. мед. н., проф., директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» (ІПЕП), м. Харків
Кравчун Заст. головного редактора Кравчун
Нонна Олександрівна
Д. мед. н., проф., заст. директора з наукової роботи ІПЕП, м. Харків
Полторак Заст. головного редактора Полторак
Вікторія Віталіївна
Д. мед. н., проф., зав. відділом експериментальної ендокринології ІПЕП, м. Харків
Козаков Заст. головного редактора Козаков
Олександр Вікторович
К. мед. н., доцент, заст. директора з науково-організаційної роботи ІПЕП, м. Харків
Селюкова Відповідальний секретар Селюкова
Наталія Юріївна
К. б. н., зав. відділом наукової інформації та патентно-ліцензійної роботи ІПЕП, м. Харків


І. П. Романова - редактор матеріалів з клінічної ендокринології
Ж. А. Лещенко - редактор матеріалів з експериментальної ендокринології

Л. О. Атраментова, А. І. Божков, В. О. Бондаренко, О. А. Гончарова, Н. І. Горбенко, М. Ю. Горшунська, Л. В. Журавльова, П. Г. Кравчун, В. В. Ліпсон, Н. Г. Малова, М. Р. Микитюк, К. В. Місюра, Л. Ю. Сергієнко, О. О. Сергієнко, Т. М. Тихонова, М. Д. Тронько, В. В. Хазієв, О. О. Хижняк.