Про журнал

Науково-практичний журнал «Проблеми ендокринної патології» ("Problemi Endokrinnoi Patologii")  (ISSN 2518-1432 Online, ISSN 2227-4782 Print) виходить в світ з 2002 року.

Засновником журналу, разом з НАМН та МОЗ України, став найстаріший в Україні ендокринологічний центр – ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського».

Діяльність журналу спрямована на ознайомлення читачів з найважливішими здобутками фундаментальної та прикладної ендокринології, на сприяння розробці та впровадженню в практику нових пріоритетних методів профілактики, діагностики та лікування ендокринопатій. Журнал розрахований на широке коло читачів – лікарів, науковців, викладачів та студентів медичних  вузів.
Журнал індексується в Scopus та  інших міжнародних наукометричних базах (Index Copernicus, UlrichsWEB, Google Scholar, Crossref), реферується в українському реферативному журналі "Джерело".

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “А”). Наказ МОЗ України від 18.12. 2019 р. № 1412.

Журнал «Проблеми ендокринної патології» приймає до друку роботи, які раніше не публікувалися в інших виданнях або в іншій редакції:

  • оригінальні авторські статті з питань патогенезу, діагностики,  лікування і профілактики ендокринних захворювань і поєднаної патології у дітей та дорослих; 
  • огляди наукової літератури з актуальних проблем ендокринології;
  • лекції для ендокринологів;
  • клінічні випадки рідкісної ендокринної патології та синдромів з ендокринними проявами;
  • матеріали з епідеміології ендокринних захворювань і організації спеціалізованої медичної допомоги;
  • результати експериментальних досліджень з фізіології і патофізіології ендокринної системи; 
  • матеріали з розробки, біологічного та клінічного випробування нових лікарських засобів для лікування ендокринопатій і їх ускладнень.