Публікаційна етика

Редакційна політика

Державна установа "Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України" як видавець журналу "Проблеми ендокринної патології" ("Problemi Endokrinnoi Patologii") (ISSN 2227-4782 ) визнає принципи, розроблені Комітетом з видавницької етики (COPE) і керується ними у своїй діяльності.

Моніторинг видавницької етики є одним з основних аспектів редакційної та експертної оцінки, є відповідальністю головного і наукових редакторів.

Ми гарантуємо, що реклама, передрук чи інший комерційний дохід не ставлять під загрозу інтелектуальні та етичні норми, не мають ніякого впливу на редакційні рішення.

Ми закликаємо редакторів, авторів та рецензентів працювати відповідно до Кодексу поведінки, прийнятого COPE.

Ми засуджуємо плагіат у всіх його формах, визнаємо його неетичним і неприпустимим. Ми вживаємо заходів з виявлення плагіату.

Журнал видається з дотриманням відповідних законодавчих та нормативних актів з охорони інтелектуальної власності та авторських прав.

У журнал приймаються лише статті, що раніше ніде не публікувалися.

У журнал приймаються лише статті, що містять повний перелік використаних джерел.

У журнал приймаються статті, що описують результати клінічних або експериментальних досліджень, які виконані з обов'язковим дотриманням етичних норм в області захисту прав людини, захисту експериментальних тварин.

Рукописи, надіслані до журналу, підлягають обов'язковому рецензуванню.

Редакційна колегія постійно працює над удосконаленням журналу.