Протидія плагіату

Редакція журналу "Проблеми ендокринної патології" (ISSN 2227-4782 ) визнає принципи, розроблені Комітетом з видавницької етики (COPE) і керується ними у своїй діяльності.

Редакція журналу засуджує плагіат у всіх його формах, визнає його неетичним і неприпустимим. Вживає заходів з виявлення плагіату.

Наукові редактори Інформують головного редактора про виявлені випадки плагіату, порушення дослідницької етики, авторських прав та інші можливі порушення, виявлені в процесі роботи з поданими до редакції матеріалами.

Рецензент інформує головного редактора про факти плагіату, привертає  увагу редактора в разі будь-якого значної подібності між представленим рукописом і будь-якою іншою, відомою особисто рецензенту, опублікованою роботою.

Якщо в процесі роботи в статті виявляється плагіат, вона повертається автору.