Редакційний штат

Головний редактор

Караченцев Юрій Іванович, член-кореспондент НАМН УкраЇни, доктор медичних  наук, професор, директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» (ДУ ІПЕП), м. Харків (https://orcid.org/0000-0003-1317-6999)

Заступники головного редактора

Микитюк Мирослава Ростиславівна, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи ДУ ІПЕП, м. Харків (https://orcid.org/0000-0002-6169-7628)

Полторак Вікторія Віталіївна, доктор медичних  наук, професор, зав. відділом експериментальної ендокринології  ДУ ІПЕП, м. Харків (https://orcid.org/0000-0002-3717-4413)

Козаков Олександр Вікторович, кандидат медичних наук, доцент, заступник директора з науково-організаційної роботи ДУ ІПЕП, м. Харків (https://orcid.org/0000-0003-4774-7278)

Відповідальний секретар

Селюкова Наталія Юріївна, кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу інформації та патентно-ліцензійної роботи ДУ ІПЕП, м. Харків (https://orcid.org/0000-0001-9657-6888)

Редактор матеріалів з клінічної ендокринології

Романова Ірина Петрівна, кандидат медичних наук, лікар-ендокринолог вищої категорії ДУ ІПЕП, м. Харків (https://orcid.org/0000-0002-5302-4490)

Редактор матеріалів з експериментальної ендокринології

Лещенко Жанна Анатоліївна,  кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії патофізіології та медичної генетики ДУ ІПЕП, м. Харків (https://orcid.org/0000-0002-6141-689X)

 

 

Члени редакційної колегії

Т. Л. Архипкіна, Харків, Україна,  д. мед. н., пров. наук. співроб. відділення патології статевих залоз ДУ «Інститут проблем ендокринної патології НАМН України» (ДУ ІПЕП)

Л. О. Атраментова, Харків, Україна, д. б. н., проф., кафедра генетики та цитології ХНУ ім. В.Н. Каразіна

А. І. Божков, Харків, Україна, д. б. н., проф., директор НДІ біології ХНУ ім. В.Н. Каразіна (https://orcid.org/0000-0001-8418-5716

В. О. Бондаренко, Харків, Україна, д. мед. н., проф., завідувач відділення патології статевих залоз ДУ ІПЕП (https://orcid.org/0000-0002-9254-3875)

О. А. Гончарова, Харків, Україна, д. мед. н., проф., кафедра ендокринології та дитячої ендокринології ХМАПО (https://orcid.org/0000-0001-5864-5886)

Н. І. Горбенко, Харків, Україна, д. б. н., проф., завідувач лабораторії біохімічних досліджень ДУ ІПЕП

М. Ю. Горшунська, Харків, Україна, д. мед. н., ст. наук. співроб., кафедра ендокринології та дитячої ендокринології ХМАПО (https://orcid.org/0000-0002-4402-9441)

Л. В. Журавльова, Харків, Україна, д. мед. н., проф., кафедра внутрішньої медицини ХНМУ (https://orcid.org/0000-0002-5678-3134)

Н. О. Кравчун, Харків, Україна, д. мед. н., проф., медичний директор клініки "Life Park" (https://orcid.org/0000-0002-1039-4045)

П. Г. Кравчун, Харків, Україна, д. мед. н., проф., кафедра внутрішньої медицини, клінічної імунології та алергології ХНМУ (https://orcid.org/0000-0002-8285-6763)

В. В. Ліпсон, Харків, Україна, д. х. н., проф., завідувач лабораторії синтезу антидіабетичних сполук ДУ ІПЕП (https://orcid.org/0000-0003-0922-1785)

Н. Г. Малова, Харків, Україна, д. б. н., завідувач лабораторії фармакології ДУ ІПЕП (https://orcid.org/0000-0001-8106-1603)

К. В. Місюра, Харків, Україна, д. мед. н., вчений секретар Вченої ради ДУ ІПЕП (https://orcid.org/0000-0002-0258-9109)

О. Г. Резніков, Київ, Україна, д. мед. н., проф., член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, завідувач відділу ендокринології репродукції і адаптації ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» (https://orcid.org/0000-0002-0018-399X)

Л. Ю. Сергієнко, Харків, Україна, д. мед. н., проф., завідувач лабораторії патогістології ДУ ІПЕП

Т. М. Тихонова, Харків, Україна, д. мед. н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини ХНУ ім. В.Н. Каразіна (https://orcid.org/0000-0001-9196-9113)

М. Д. Тронько, Київ, Україна, д. мед. н., проф., член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, віце-президент НАМН України, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» (https://orcid.org/0000-0001-7421-0981)

А. М. Урбанович, Львів, Україна, д. мед. н., проф., завідувач кафедри ендокринології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, (https://orcid.org/0000-0003-3676-7345)

В. В. Хазієв, Харків, Україна, д. мед. н., завідувач відділення хірургічної ендокринології та гінекології ДУІПЕП (https://orcid.org/0000-0003-1721-0381)

О. О. Хижняк, Харків, Україна, д. мед. н., проф., завідувач відділу клінічної ендокринології ДУ ІПЕП  (https://orcid.org/0000-0002-4541-5248)

Члени редакційної ради

В. Мирзазаде (Азербайджан), MD, Prof., Azerbaijan Medical University

Ф. Агачі (Албанія), MD, Prof., University Hospital Center "Mother Teresa"

Р. Б. Базарбекова (Казахстан), Д. мед. н., проф., Казахський медичний університет безперервної освіти

О. Р. Гіоргадзе (Грузія), Д. мед. н., проф., Національний інститут ендокринології

І. І. Дєдов (Росія), Акад., д. мед. н., проф., ФДБУ «НМДЦ ендокринології»

Р. А. ДеФронзо (США), MD  Diabetes and Obesity - Medical Arts & Research Center

Є. Йєнсен (Нідерланди), PhD, National Institute of Public Health and the Environment

В. М. Лісовий (Україна), Член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., проф., Харківський національний медичний університет

Є. В. Лучицький (Україна), д. мед. н., проф., ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

А. Люгер (Австрія), MD, PhD, Clinical Division of Endocrinology and Metabolism at the Medical University

Б. М. Маньковський (Україна), член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., проф., ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

М. Мінков (Австрія), MD, PhD, St Anna's Kinderspital · Hematology-Oncology

Т. В. Мохорт (Білорусь), д. мед. н., проф., Білоруський державний медичний університет, завідувач кафедри ендокринології

В. І. Паньків (Україна), д. мед. н., проф., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин

Н. О. Перцева (Україна), д. мед. н., Дніпропетровська медична академія, завідувач кафедри ендокринології

В. О. Сергієнко (Україна), д. мед .н., проф., кафедра ендокринології Національного медичного університету ім. Данила Галицького

О. О. Сергієнко (Україна), д. мед .н., проф., кафедра ендокринології Національного медичного університету ім. Данила Галицького

В. Спалоне (Італія), Department of Systems Medicine, University of Rome “Tor Vergata”

С. Д. Тржецинський (Україна), д. б. н., проф., завідувач кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки Запорізького державного медичного університету

О. М. Хвисюк (Україна), д. мед. н., проф., Харківська медична академія післядипломної освіти

Цинь Чуан (Китай), Ph.D., Professor, University of Shanghai for Science and Technology

А. Штірбан (Німеччина), MD, PhD, Sana Klinikum Remscheid GmbH