THE EFFECT OF TESTOSTERONE ON THE ALDEHYDE DEHYDROGENASE ACTIVITY IN RATS INTERNAL TISSUE UNDER CONDITIONS OF IMMOBILIZATION STRESS

Authors

  • Volkova Yu. V. SI "Institute for Children and Adolescents Health Care of the NAMS of Ukraine", Kharkiv
  • Plekhova E. I. SI "Institute for Children and Adolescents Health Care of the NAMS of Ukraine", Kharkiv
  • Sukhova L. L. SI "Institute for Children and Adolescents Health Care of the NAMS of Ukraine", Kharkiv
  • Kozlova O. S. SI "Institute for Children and Adolescents Health Care of the NAMS of Ukraine", Kharkiv

DOI:

https://doi.org/10.21856/j-PEP.2016.4.07

Keywords:

aldehyde dehydrogenase, testosterone, stress, liver, heart, rats

Abstract

It has been shown that under conditions of androgen deficiency increased activity of aldehyde dehydrogenase in liver and heart homogenates of 3-month-old rats. After the effects of stress on the background androgen deficiency observed various changes of aldehyde dehydrogenase activity. They have tissue-specific and age-related character. Only in the heart of 3-month-old castrated rats observed effect of testosterone on aldehyde dehydrogenase induction under stress. Here there is inhibition of enzyme activity under conditions of administration of testosterone.

References

Romeo RD, et al. Psychoneuroendocrinology 2014; 42:146-152. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.psyneuen.2014.01.016

Toledo-Rodriguez M, et al. Neurobiol Learn Memory 2012; 98:93-101. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.nlm.2012.05.006

Toledo-Rodriguez M, Sandi C. Front Behav Neurosci 2011; 5(17):1-10.

Korenjev MM, Kamarchuk LV, Kvarachelija TM. Ukr Zhurn Dytjachoi’ Endokrynologii’ 2014; 1(9):22-26.

Korenjev MM, Nosova OM. Pediatrija, Akusherstvo ta Ginekologija 2002; 2:15-18.

Davydov VV, Bozhkov AI. Zhurn NAMN Ukrainy 2014; 20(1):25-34.

Shvec’ VM. Visn Zaporiz Nac Un-tu 2014; 2:202-217.

Davydov VV, Bozhkov AI, Kul’chickij OK. Fiziologicheskaja i patofiziologicheskaja rol’ jendogennyh al’degidov, Saarbrucken, 2012: 240 p.

Ramana KV, Srivastava S, Singha SS. Oxidative Med Cell Long 2013; 2013:438-440.

Halder SR, Bhattacharyya M. J Exp Integr Med 2014; 4(3):151-164. doi: http://dx.doi.org/10.5455/jeim.210414.rw.007

Satori A. Marchitti, et al. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2008; 4(6):697-720. doi: http://dx.doi.org/10.1517/17425255.4.6.697

Suhova LL. Uchenye zapiski Tavricheskogo Nac Unta im. Vernads’kogo VI. 2013; 26 (3):189-195.

Suhova LL, Davydov VV, Volkova JuV. Problemy Starenija i Dolgoletija 2013; 22(4):340-346.

Davydov VV, Grabovetskaya ER. Advanc Biol Chem 2014; 2(3):40-44.

Davydov VV, Bozhkov AI, Grabovetskaya ER. Am J Biomed Life Sci 2014; 2(1):1-4.

Muzio G, Maggiora M, Paiuzzi E. Free Radic Biol Med 2012; 52(3):735-746. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2011.11.033

Singh S, Brocker C, Koppaka V. Free Radic Biol Med 2013; 56:89-101. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2012.11.010

Chen CH, et al. Science 2008; 321(5895):1493-1495. doi: http://dx.doi.org/10.1126/science.1158554

Maly IP, Sasse D. Histochemistry 1988; 88:387-393.

Suhova LL, Gur’eva AV, Berezhnaja EA, Davydov VV. Biomed Himija 2012; 58(6):691-701.

Pirozhkov SV, Panchenko LF. Biohimija 1988; 53(9):1443-1448.

Volkova JuV, Plehova OI, Suhova LL, Kozlova OS. Probl Endokryn Patologii’ 2016; 2(56):54-59.

Downloads

Published

2021-06-24

How to Cite

Volkova, Y. V., Plekhova, E. I., Sukhova, L. L., & Kozlova, O. S. (2021). THE EFFECT OF TESTOSTERONE ON THE ALDEHYDE DEHYDROGENASE ACTIVITY IN RATS INTERNAL TISSUE UNDER CONDITIONS OF IMMOBILIZATION STRESS. Problems of Endocrine Pathology, 58(4), 49-54. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2016.4.07